E-winieta Słowacja

Opłatę za przejazd autostradą w Słowacji uiszcza się za pomocą winiety cyfrowej za pośrednictwem systemu płatności Eznamka. Winieta autostradowa jest powiązana z numerem tablicy rejestracyjnej pojazdu i można ją kupić online na stronie vintrica. Za elektroniczną winietę zapłacisz szybko i wygodnie przez PayPal, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub kartą kredytową. Potwierdzenie otrzymasz na Twój adres e-mail, a na życzenie otrzymasz potwierdzenie SMS-em, które można okazać w razie kontroli.

Pojazdy <3,5 t

Do 3,5 t masy całkowitej

Przyczepy

Powyżej 3,5 t masy całkowitej

Drogi płatne

Płatne drogi w Słowacji obejmują wszystkie autostrady i drogi ekspresowe.

Autostrady (Diaľnica)

Myto obowiązuje na niemal 551 kilometrach autostrad w Słowacji. Około 700 km to planowana sieć autostrad, z czego około 200 km jest obecnie w budowie lub w fazie planowania. Słowacka winieta cyfrowa jest wymagana na następujących autostradach:

D1 Autobahn Slowakei E50 Europastraße Slowakei E58 Europastraße Slowakei E75 Europastraße Slowakei E571 Europastraße Slowakei
D1
Bratysława – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – Záhor ukrainische Grenze Flagge Ukraine
D2 Autobahn Slowakei E65 Europastraße Slowakei E75 Europastraße Slowakei
D2
Flagge Tschechien Brodské – Malacky – Bratysława – Čunovo Flagge Ungarn
D3 Autobahn Slowakei E50 Europastraße Slowakei E442 Europastraße Slowakei E75 Europastraße Slowakei
D3
Hričovské Podhradie – Žilina – Čadca – Skalité Flagge Polen
D4 Autobahn Slowakei E58 Europastraße Slowakei
D4
Flagge Österreich Jarovce – obwodnica Bratysławy – Devínska Nová Ves Flagge Österreich

Drogi ekspresowe (Rýchlostná cesta)

W 2009 roku nastąpiła zmiana w oznakowaniu dróg ekspresowych. Znaki, teraz w kolorze czerwonym, mają białe numery dróg składające się z cyfry i poprzedzającej ją litery „R”. Wcześniej na znakach widniały tylko europejskie numery dróg lub sporadycznie numery dróg pierwszej kategorii.

Planowana długość sieci dróg ekspresowych wynosi łącznie 1200 kilometrów, ale R2, R3 i R4 będą współdzielić niektóre odcinki z innymi drogami ekspresowymi lub autostradami. Obecnie czynnych jest 314 kilometrów dróg ekspresowych (z wyłączeniem wspólnych odcinków), a 18 kilometrów jest w budowie.

R1 Schnellstraße Slowakei E58 Europastraße Slowakei E77 Europastraße Slowakei E571 Europastraße Slowakei E572 Europastraße Slowakei
R1
Trnava – Nitra – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok
R2 Autobahn Slowakei E58 Europastraße Slowakei E77 Europastraße Slowakei E571 Europastraße Slowakei E572 Europastraße Slowakei
R2
Trenčín – Prievidza – Zvolen – Lučenec – Košice
R3 Autobahn Slowakei E77 Europastraße Slowakei
R3
Trstená – Martin – Žiar nad Hronom – Šahy Flagge Ungarn
R4 Autobahn Slowakei E50 Europastraße Slowakei E58 Europastraße Slowakei E71 Europastraße Slowakei E371 Europastraße Slowakei
R4
Flagge Polen Vyšný Komárnik – Svidník – Prešov – Košice – Milhosť Flagge Ungarn
R5 Autobahn Slowakei E75 Europastraße Slowakei
R5 (w budowie)
Svrčinovec – Svrčinovec
R6 Autobahn Slowakei E75 Europastraße Slowakei
R6
Flagge Tschechien Lysá pod Makytou – Púchov – Beluša
R7 Autobahn Slowakei E575 Autobahn Slowakei
R7
Bratysława – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec
R8 Autobahn Slowakei
R8 (w budowie)
Nitra – Topoľčany – Hradište

Mapa

Kliknij poniższą mapę, aby uzyskać podgląd opłat drogowych obowiązujących w Republice Słowackiej.

Vignettenpflichtige Autobahnen und Schnellstraßen in der Slowakei

Przepisy dotyczące winiet dla pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t

Na potrzeby rozliczania myta w Słowacji rozróżnia się dwa typy pojazdów. Rozróżnia się samochody osobowe, samochody kempingowe i samochody dostawcze poniżej 3,5 tony oraz przyczepy.

Przepisy dotyczące pobierania myta w Słowacji obejmują wszystkie pojazdy o technicznie dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej 3,5t, szczególnie samochody osobowe i kempingowe. Pojazdy mające mniej niż cztery koła również nie wymagają winiety (motocykle i pojazdy trójkołowe).

Pkw unter 3,5 Tonnen
Fahrzeug für Güterverkehr unter 3,5 Tonnen
Minibus unter 3,5 Tonnen
Laster unter 3,5 Tonnen
Pickup unter 3,5 Tonnen
Van unter 3,5 Tonnen
Wohnwagen unter 3,5 Tonnen
>3,5t
Anhänger
Obowiązek posiadania winiety dotyczy wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
Motorrad
Zwolnienie z obowiązku posiadania winiety dla motocykli i pojazdów trójkołowych

Przepisy dotyczące przyczep

Jeżeli masa całkowita Twojego pojazdu z przyczepą przekracza 3,5t, jesteś zobowiązany wykupić dodatkową e-winietę dla przyczepy. Okresy ważności obu winiet nie musi być dokładnie tak sam. Dodatkowa winieta dla przyczepy nie jest wymagana, jeżeli masa całkowita pojazdu ciągnącego z przyczepą nie przekracza 3,5 tony.

Ceny i okresy ważności

Do wyboru są następujące okresy ważności:

 • 10 dni
 • 30 dni
 • 365 dni
 • 1 rok

Winiety są ważne zawsze do ostatniego dnia (godz. 23:59) wybranego okresu. Winieta roczna 2023 jest ważna zawsze od dnia zakupu do 31.01. następnego roku i nie można jej rejestrować z mocą wsteczną. Winieta 365-dniowa jest ważna przez 365 dni. Można dowolnie określić okres ważności.

W przypadku zakupu winiety online za pośrednictwem strony vintrica.com zostanie naliczona dodatkowa opłata serwisowa. Jako niezależny portal systemu opłat drogowych dokonujemy rejestracji u operatora opłat drogowych. Wysokość opłaty serwisowej zostanie podana w ostatnim kroku zamówienia. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT w ustawowej wysokości

Kategorie Pojazdy <3,5 t

Preisliste für die Kategorie Pojazdy <3,5 t
Laufzeit Preis
in EUR
10 dni 12,00 €
30 dni 17,00 €
365 dni 60,00 €
1 rok 60,00 €

Kategorie Przyczepy

Preisliste für die Kategorie Przyczepy
Laufzeit Preis
in EUR
10 dni 12,00 €
30 dni 17,00 €
365 dni 60,00 €
1 rok 60,00 €

Przepisy dotyczące opłat drogowych dla samochodów ciężarowych

Do naliczania zależnej od trasy opłaty drogowej za poruszanie się pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita bez przyczepy przekracza 3,5t, z wyjątkiem samochodów kempingowych, wymagany jest nadajnik. Ten rodzaj myta obowiązuje na wszystkich autostradach, drogach ekspresowych i niektórych odcinkach dróg. Wniosek o wydanie nadajnika i rejestrację można złożyć na stronie emyto.sk.

Punkty sprzedaży

Słowacką winietę można kupić na miejscu na przejściach granicznych lub online. Zalecamy zakup przez internet na stronie vintrica.com.

Mandaty

Kto porusza się pojazdem bez ważnej e-winiety, naraża się na wysokie kary pieniężne. Dlatego zalecamy zakup winiety dla kategorii Twojego pojazdu jeszcze przed wyruszeniem w drogę. Ponadto należy sprawdzić ważność winiety elektronicznej przed i po zakupie, aby szybko zareagować, jeśli coś się nie zgadza.

Wie werden die Mautgebühren in der Slowakei kontrolliert?

Ważność e-winiety i przestrzeganie obowiązku uiszczenia myta za przejazd w Słowacji jest kontrolowane elektronicznie w kraju za pomocą monitoringu wideo.

Jakie kary grożą za brak e-winiety?

Jeśli poruszasz się po płatnych autostradach w Słowacji bez ważnej e-winiety, zostaniesz wezwany do zapłacenia mandatu w wysokości około 150 €. Termin na uregulowanie należności wynosi jeden miesiąc. Jednak jeśli w ciągu 15 dni dokonasz dodatkowego zakupu miesięcznej winiety, wysokość mandatu zostanie zmniejszona do 100 €.

Wysokość mandatu za jazdę bez ważnej winiety.
Mandat Płatność w ciągu 15 dni
150 € 100 € plus winieta miesięczna

Czy mogę przepisać moją winietę?

Słowackiej e-winiety nie można przepisać na inny pojazd. Jeśli podczas rejestracji cyfrowej winiety popełnisz błąd pisarski, możesz pod pewnymi warunkami zmienić numer rejestracyjny. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wniosek o korektę błędnego lub niepełnego numeru tablic rejestracyjnych (np. z błędem literowym) można złożyć w ciągu 15 minut od dostarczenia danych rejestracyjnych do operatora opłat drogowych Eznamka. Następnie należy złożyć wniosek zawierający numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu lub przyczepy. Ponadto wymagana jest kserokopia dowodu rejestracyjnego i kserokopia faktury.

Wniosek o korektę można złożyć tutaj.

Kto jest zwolniony z obowiązku zakupu winiety?

Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 ustawy nr 488/2013 słowackiego Dz. U. o winietach szczególne przepisy mają zastosowanie do niektórych pojazdów zwolnionych z obowiązku posiadania winiety

 • pojazdy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, w tym organizacji wyznaczonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej i Korpusu Policji
 • pojazdy Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej, w tym organizacji podlegających jego jurysdykcji
 • pojazdy Sił Zbrojnych Słowacji i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 • pojazdy sił zbrojnych lub jednostek obrony cywilnej państwa delegującego w ramach wykonywania obowiązków służbowych
 • pojazdy podstawowych jednostek ratunkowych zintegrowanego systemu ratownictwa, gminnych i miejskich oddziałów straży pożarnej, straży gminnej i Słowackiego Czerwonego Krzyża
 • pojazdy zarządców autostrad i dróg będących własnością skarbu państwa, z wyjątkiem koncesjonariuszy
 • pojazdy oddziałów straży więziennej i sądowej
 • pojazdy uznane za zabytkowe na podstawie przepisów szczególnych
 • pojazdy administracji skarbowej na podstawie przepisów szczególnych
 • pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego
 • pojazdy Słowackiej Służby Wywiadowczej

Opłaty drogowe w sąsiednich krajach

W poniższych krajach sąsiadujących ze Słowacją istnieje również obowiązek ponoszenia opłat drogowych, które przeznaczone są na finansowanie i utrzymanie autostrad. Więcej informacji na temat winiet autostradowych w sąsiednich krajach i ich ważności można znaleźć tutaj: