Eлектронска вињета за Словачка

Возила < 3,5 тони

До 3,5 тони вкупна тежина

Приколки

Над 3,5 тони вкупна тежина