Регистриране на е-винетка за Словакия във vintrica

Регистриране на е-винетка за Словакия във vintrica

Избиране на превозно средство:

Превозни средства < 3,5 тона
До 3,5 тона обща маса
Напред
Ремаркета
Над 3,5 тона обща маса
Напред