Стъпка 1
Избор на винетка
Стъпка 2
Въведете превозното средство
Стъпка 3
Проверете и тръгнете

Електронна винетка Чехия

Избиране на превозно средство:
Превозни средства < 3,5 тона

До 3,5 тона обща маса