Регистриране на е-винетка за България във vintrica

Регистриране на е-винетка за България във vintrica

Избиране на превозно средство:

Пътни превозни средства < 3,5т
До 3,5т общо тегло
Напред
Ремарке
Над 3,5т общо тегло
Напред