електронска вињета Словенија

2А: Автомобили и приколки

Автомобили до 3,5 тони и висина над првата оска под 1,3 метри или приколки до 3,5 тони

2Б: Комбе

До 3,5 тони вкупна тежина и висина над првата оска над 1,3 метри

1: Мотоцикли

Колосек потесен од 50 cm