Elállási jog

Elállási jog

 

1. Szolgáltató / alkalmazási terület

1.1. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az általános szerződési feltételeket, mivel ezek szabályozzák az Ön (a továbbiakban „Ügyfél”) és a barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Németország (a továbbiakban „vintrica” vagy „mi”) között létesített szerződéses kapcsolatot. Az ügyfél eltérő, kiegészítő vagy ellentétes általános szerződési feltételei nem alkalmazandók. Ezek az általános szerződési feltételek akkor sem alkalmazandók, ha nem tiltakozunk azok ellen kifejezetten.

1.2. Az ügyfél fogyasztónak minősül, amennyiben a szállítások és szolgáltatások célja nem elsősorban kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének tulajdonítható. Ezzel szemben vállalkozónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve személyegyesítő társaság, aki/amely a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

2. Tárgy

2.1. A vintrica internetes jelenlétet kínál a vintrica.com, hu-vignette.com, sk-vignette.com, cze-vignette.com, si-vignette.com, bg-vignette.com és ch-vignette.com weboldalakon, amelyeken keresztül az ügyfél a matricás fizetéshez kötött utak használatához kapcsolódó árukat és szolgáltatásokat, különösen digitális autópálya-matricákat (a továbbiakban: „e-matrica”) vásárolhat.

2.2. A vintrica által az ügyfélnek nyújtandó teljesítések vagy szolgáltatások típusa és terjedelme annak az országnak a szabályozásától függ, amelyre vonatkozóan az ügyfél e-matricát kíván vásárolni.

2.3. A következők érvényesek a Magyarországra, Szlovákiára, Cseh Köztársaságra, Szlovéniára és Bulgáriára vonatkozó e-matricákra:

A szerződés tárgya az e-matricában megtestesülő PDF formátumú igazolás értékesítése arra vonatkozóan, hogy egy adott gépjármű után útdíjat fizettek, és ebből jogosultság ered a matrica fizetéséhez kötött utak és közlekedési infrastruktúra (pl. hidak, alagutak) használatára (= ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás). A vintrica ezt a szolgáltatást maga vásárolja meg a vintrica nevében és számlájára az illetékes autópálya-üzemeltetőtől vagy az illetékes értékesítési ponttól (a továbbiakban: „felelős szerv”), és az e-matricában foglalt PDF formátumú igazolás kiállításával továbbadja azt az ügyfél számára.

2.4. Svájcra a következők vonatkoznak:

A szerződés tárgya az ügyfél megbízása a vintrica irányába műszaki szolgáltatóként, az ügyfél nevében és számlájára, hogy egy adott gépjárművet meghatározott érvényességi időre regisztráljon az illetékes hatóság elektronikus adatbázisában, és ezzel megfizesse a matricavásárláshoz kötött utak használatára jogosító úthasználati díjat. A vintrica ebben az esetben nem magától az útdíjfizetési szolgáltatótól vásárolja a szolgáltatást, hanem csupán műszaki szolgáltatónak minősül, amely az ügyfél nevében és számlájára elvégzi a regisztrációt az autópálya-üzemeltető digitális útdíjrendszerében. A vintrica csupán a regisztráció elektronikus szolgáltatásként történő elvégzésével tartozik az ügyfélnek, de nem az e-matrica átadásával, mint annak megtestesült bizonyítékával, hogy egy adott gépjárműre vonatkozóan megfizették az útdíjat. Ebben az esetben a vintrica maga nem állít ki PDF formátumú e-matricát, hanem a regisztrációt követően az illetékes szerv állít ki dokumentumot a jármű útdíjrendszerben történő regisztrációjának igazolására, amelyet a vintrica a regisztrációs szolgáltatás részeként továbbít az ügyfél számára.

2.5. A 2.3. pont szerinti teljesítések és szolgáltatások a digitális e-matrica vételárának és szolgáltatási díj megfizetése ellenében történnek; a 2.4. pont szerinti teljesítések és szolgáltatások a matrica árának megfelelő összegű szolgáltatási díj és költségtérítés ellenében történnek.

2.6. A vintrica jogosult az ügyfél számára az illetékes hatóság felé elvégezni a nyilvántartásba vételt és az adminisztrációt (pl. jármű- és ügyféladatok módosítása), valamint e célból jogügyleteket kötni, feltéve, hogy ezek megfelelnek az ügyfél tényleges vagy vélelmezett akaratának vagy érdekének.

2.7. Magyarországra kiegészítésképp a következők is vonatkoznak: Az ügyfelet ezúton tájékoztatjuk, hogy a magyarországi e-matrica szolgáltatás az NMFSZ (a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer magyar rövidítése) által értékesített szolgáltatások központi mobilfizetésén alapul:

Nemzeti Mobilfizetési Zrt., Kapás utca 6-12., 1027 Budapest, Magyarország

Az ügyfél kizárólag saját használatra vásárolhat Magyarországra érvényes e-matricákat. Az ügyfél nem értékesítheti tovább a Magyarországra érvényes e-matricákat. A vintrica azonnali hatállyal és előzetes figyelmeztetés nélkül kizárhatja az ügyfeleket az e-matrica vásárlásából, ha az ügyfél megsérti ezeket a szabályokat.

2.8. Az autópálya-matricákat kizárólag az utazási ország illetékes hatósága állítja ki a nemzeti szabályok, rendeletek és törvények alapján. Kizárólag az illetékes hatóság dönthet a digitális matrica kiadásáról. A vintrica nem befolyásolja az illetékes hatóság döntését az e-matrica kiadásáról vagy annak megtagadásáról. A digitális autópálya-matrica kiadásához az ügyfél által a vintrica számára megadott rendszám az irányadó. A rendszámtábla módosítása csak a speciális „Flex Service” opcióval lehetséges (lásd a 4. pontot).

3. Szerződéses ajánlat, szerződéskötés

3.1. A szolgáltatások és termékek bemutatása a vintrica weboldalán nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak, csupán felhívás a megrendelésre.

3.2. A „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva az ügyfél kötelező érvényű megrendelést ad le a megrendelési oldalon felsorolt szolgáltatásokra és termékekre irányulóan. A vintrica haladéktalanul értesíti az ügyfelet a megrendelés beérkezéséről. Ez a beérkezési elismervény azonban nem jelenti az ügyfél szerződéskötésre irányuló ajánlatának elfogadását.

3.3. A vintricával kötött szerződés megkötésének időpontja az ügyfél által választott fizetési módtól függ. A kiválasztott fizetési módtól függően a vintrica a megrendelés leadását követően elindítja a fizetési folyamatot, és szükség esetén közvetlenül az ügyfél által e célra kiválasztott fizetési szolgáltatóhoz továbbítja az ügyfelet, ahol a fizetési adatok megadása után megerősítheti a fizetési megbízást. A vintrica által jóváhagyott egyik azonnali fizetési módra történő továbbítás és a vételár vagy a díj ezt követő megfizetése az ügyfél részéről azonban még nem jelenti a szerződési ajánlat vintrica általi elfogadását, és így nem vezet a szerződés megkötéséhez.

3.4. A vintrica a szerződés elfogadását egyértelmű, szöveges formában (pl. e-mailben) tett nyilatkozat útján nyilvánítja ki. A vintrica minden nyilatkozatát elektronikus úton, azaz e-mailben is elküldheti az ügyfél számára.

4. „Flex Service” kiegészítő szolgáltatás

4.1. Az ügyfélnek opcionális kiegészítő szolgáltatásként díj ellenében lehetősége van a „Flex Service” szolgáltatásra. Ez a lehetőség az e-matrica megrendelési folyamata során érhető el. Az aktivált Flex szolgáltatással rendelkező e-matrica az érvényesség első napja előtt az alábbi feltételekkel módosítható vagy törölhető.

4.2. A Flex szolgáltatás csak az e-matrica megrendelési folyamata során foglalható le. A Flex szolgáltatás későbbi időpontban történő lefoglalása nem lehetséges.

4.3 Az aktivált Flex szolgáltatással rendelkező e-matricák esetében a következő módosítások hajthatók végre az érvényesség első napja előtt:

      – Az e-matricához rendelt rendszám vagy a kibocsátó ország módosítható.

      – Az érvényességi idő legfeljebb 2 hónappal későbbre kitolható.

4.4. A módosítások az ügyfél kizárólag online végezheti el a megrendeléskezelésben az e célra szolgáló funkció segítségével. Az ügyfélszolgálathoz benyújtott írásos vagy telefonos módosítási kérelmek nem tartoznak a Flex szolgáltatási körébe.

4.5. Az aktív Flex szolgáltatással rendelkező e-matrica az érvényességi idő első napjáig mondható le. Lemondás esetén a megrendelt e-matrica nem kerül regisztrálásra vagy törlésre. A vintrica köteles a teljes vételárat – a Flex szolgáltatási díj kivételével – az eredetileg használt fizetési módon keresztül visszatéríteni az ügyfél számára a lemondástól számított 14 napon belül. A lemondást kizárólag az ügyfél végezheti el online a Megrendelések kezelése menü megfelelő funkciójával. Az ügyfélszolgálathoz benyújtott írásos vagy telefonos módosítási kérelmek nem tartoznak a Flex szolgáltatási körébe.

5. Biztosítások közvetítésére irányuló kiegészítő szolgáltatás

5.1. Az ügyfél az e-matrica megvásárlása mellett utasbiztosítást is köthet. Ez a lehetőség az e-matrica megrendelése során áll rendelkezésre. A vintrica a kézműipari, kereskedelmi és ipari tevékenységekről szóló törvénykönyv (Gewerbeordnung) 34d. § (7) bekezdése értelmében kötött biztosítási ügynökként közvetíti a kínált utasbiztosításokat.

5.2. A felkínált biztosítások a HanseMerkur Reiseversicherung AG termékei. A biztosítási szerződés kizárólag az ügyfél és a HanseMerkur Reiseversicherung AG között jön létre, és a biztosító általános szerződési feltételei érvényesek, amelyeket a foglalási folyamat során az ügyfél tudomására hoznak.

6. Árak és fizetés

6.1. A weboldalunkon feltüntetett árak tartalmazzák a törvényes forgalmi adót. Az árak rögzített árak.

6.2. A Bulgáriára vonatkozó matricák számlázása bolgár levában történik. Ha a megrendelés során az ügyfél a bolgár levától eltérő pénznemet választott, akkor az ügyfél által választott pénznemet a számlán a Bolgár Nemzeti Banki megrendelés időpontjában érvényes árfolyama szerint számítjuk át bolgár levára.

6.3. A Cseh Köztársaságra vonatkozó matricák számlázása cseh koronában történik. Ha a megrendelés során az ügyfél a cseh koronától eltérő pénznemet választott, az ügyfél által választott pénznemet a számlán a megrendelés időpontjában érvényes Európai Központi Bank (EKB) árfolyama szerint számítjuk át cseh koronára.

6.4. A Magyarországra vonatkozó matricák számlázása az ügyfél által a megrendelési folyamat során kiválasztott pénznemben történik. Az esetlegesen felmerülő forgalmi adót az ügyfél által választott pénznem mellett magyar forintban kell feltüntetni. Amennyiben az ügyfél a megrendelés során a magyar forinttól eltérő pénznemet választott, akkor a számlán feltüntetett forgalmi adót a megrendelő által választott pénznemről a Magyar Nemzeti Bank megrendelés időpontjában érvényes árfolyamán kell átszámítani magyar forintra.

6.5. A Svájcra vonatkozó matricák számlázása az ügyfél által a megrendelési folyamat során kiválasztott pénznemben történik. Az ügyfél által a vintrica részére megtérítendő költségeket a számlán az ügyfél által a megrendelési folyamat során kiválasztott pénznemben számoljuk el. Ha a vintrica az ügyfél számára a megrendelési folyamatban az ügyfél által kiválasztott pénznemtől eltérő pénznemben teljesített kiadásokat, a vintrica által külföldi pénznemben teljesített kiadásokat a megrendelési folyamatban az ügyfél által kiválasztott pénznemre kell átszámítani az Európai Központi Bank (EKB) kiadás időpontjában érvényes árfolyamán.

6.6. A Szlovákiára és Szlovéniára vonatkozó matricák euróban kerülnek kiszámlázásra. Ha a megrendelési folyamat során az ügyfél eurótól eltérő pénznemet választott, a számlán az ügyfél által választott pénznemet az Európai Központi Bank (EKB) megrendelés időpontjában érvényes árfolyamának megfelelően számítjuk át euróra.

6.7. Az ügyfelet csak a jelen szerződésből eredő ellenkövetelések miatt illeti meg visszatartási jog. Az ügyfél csak jogilag megállapított vagy nem vitatott követeléseket számíthat fel.

6.8. A vintrica a szerződéses kapcsolat keretében a számlákat elektronikus úton, azaz e-mailben küldi meg az ügyfélnek. Az ügyfél elfogadja, hogy a papíralapú számla helyett elektronikus számla kerül kiállításra, és elismeri annak jogilag kötelező jellegét.

7. Éves matricaelőfizetés / „Automatikus megújítás”

7.1. Ha az ügyfél megbízza a vintricát az éves matrica kiszállításával és teljesítésével az illetékes hatóságnál, akkor a vintrica onálisan felkínálja egy előfizetési szerződés megkötésének lehetőségét is („automatikus megújítás”). Amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy a weboldalon a megrendelési folyamat során a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével aktiválja az éves matrica automatikus megújítását, és ezzel előfizetői szerződést köt, akkor a vintrica automatikusan biztosítja a következő évre a kiszállítást és teljesítést egy új éves matrica keretében a vásárló számára. A vintrica a matrica árát és a megújítás szolgáltatási díját az ügyfél által az első megrendelés során választott fizetési móddal könyveli el. E célból az ügyfélnek kötelessége a vintrica részére megfelelő beszedési megbízást adni.

7.2. A vintricával kötött előfizetői szerződés határozatlan időre szól, és bármikor, indoklás nélkül felmondható. A felmondási idő egy hónap, az éves matrica érvényességi idejének végéig.

7.3. Az alapos okból történő rendkívüli felmondáshoz való jog továbbra is fennmarad.

7.4. Minden felmondásnak írásos vagy szöveges formában kell történnie (elegendő e-mailben vagy a „Felmondás most” felmondást megerősítő gombra kattintva).

8. Az ügyfél kötelezettségei

8.1. Az ügyfél kötelezi magát arra, hogy együttműködik a megrendelés vintrica általi teljesítésében. Az ügyfél kötelessége különösen a vintrica rendelkezésére bocsátani a helyes személyes adatait, kapcsolattartási információit és jogviszonyait, valamint a nyilvántartásba veendő járművet, és ezeket naprakészen tartani.

8.2. Az ügyfél megerősíti, hogy ő a jármű vezetője vagy bejegyzett tulajdonosa, illetve hogy a jármű bejegyzett tulajdonosa, akinek a rendszámára vonatkozóan a vintricát megbízza, korlátlan mértékben felhatalmazza arra, hogy autópálya-matrica iránti kérelmet nyújtson be az illetékes hatósághoz.

9. Felelősség

A vintrica csak akkor felel kártérítésért, ha a vintrica vagy valamelyik közreműködője lényeges szerződéses kötelezettséget (kardinális kötelezettség) sértett meg olyan módon, amely veszélyezteti a szerződés célját, illetve ha a kár a vintrica vagy valamelyik közreműködője súlyos gondatlanságára vagy szándékosságára vezethető vissza. Ha valamely lényeges szerződéses kötelezettség (kardinális kötelezettség) vétkes megszegése nem súlyos gondatlanságon vagy szándékosságon alapul, akkor a vintrica felelőssége a szerződéskötés időpontjában észszerűen előrelátható kárra korlátozódik. A szavatolt tulajdonságokért, az élet, a testi épség és az egészség sérüléséért, valamint a kötelező törvényi előírások alapján fennálló felelősséget ez nem érinti.

10. Elállásra vonatkozó tájékoztatás

10.1. A fogyasztók távértékesítési ügylet megkötésekor törvényes elállási joggal rendelkeznek, amelyről a vintrica a törvényes mintának megfelelően az alábbiakban nyújt tájékoztatást. Az elállási nyilatkozatot mintája a 10.2. pontban található.

 

Elállásra vonatkozó tájékoztatás

A fogyasztók elállási joga

Önnek tizennégy napon belül jogában áll elállni ettől a szerződéstől az okok megadása nélkül.

Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy nap.

Elállási jogának gyakorlásához Önnek egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton küldött levélben, faxon vagy e-mailben) kell tájékoztatnia cégünket (barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Németország, e-mail: service@vintrica.com, telefon: +49 8232 / 76 899 76 - 40, fax: +49 8232 / 76 899 76 - 99) arról, hogy fel kívánja mondani a szerződést. E célból Ön használhatja a mellékelt elállási mintaűrlapot, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási jogának gyakorlására vonatkozó közlést az elállási határidő lejárta előtt küldi el.

 

Az elállás következményei

Amennyiben Ön eláll ettől a szerződéstől, akkor cégünknek haladéktalanul és legkésőbb az Ön elállási igényének általunk történő átvételét követő 14 napon belül vissza kell fizetnie Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a pótlólagos költségeket, amelyek az általunk felkínált legkedvezőbb árú standard szállítástól eltérő más szállítási mód választása miatt kerültek felszámításra). E visszafizetés során ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakció során alkalmazott, kivéve akkor, ha Önnel kifejezetten valami másban egyeztek meg; semmilyen esetben nem számítanak fel díjakat Önnek e visszafizetés miatt.

Amennyiben Ön azt kérte, hogy a szolgáltatások az elállási időszak alatt kezdődjenek meg, akkor Önnek olyan ésszerű összeget kell fizetnie nekünk, amely megfelel az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítés időpontjáig már teljesített szolgáltatások arányának a szerződésben foglalt szolgáltatások teljes terjedelméhez képest.

 

10.2. Elállási mintaűrlap:

(Amennyiben el szeretne állni a szerződéstől, akkor kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza számunkra.)

Címzett: barely digital GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 8 86836 Klosterlechfeld, Németország e-mail: service@vintrica.com, telefon: +49 8232 7689976-40

Ezúton felmondom/felmondjuk (*) az alábbi áruk (*)/szolgáltatások nyújtására vonatkozó, általam/általunk (*) kötött szerződést

Áruk (*)/a következő szolgáltatás nyújtása (*)

Megrendelés (*) / átvétel dátuma (*)

A fogyasztó(k) neve

A fogyasztó(k) címe

A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú közlés esetén)

Dátum

(*) A nem kívánt rész törlendő.

 

10.3. Az elállási jog idő előtti megszűnésére vonatkozó megjegyzés:

Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén az elállási jog akkor is megszűnik, ha a szolgáltatást maradéktalanul teljesítettük, és a szolgáltatás nyújtását csak azt követően kezdtük meg, hogy Ön az elállási határidő lejárta előtt kifejezetten hozzájárult a szolgáltatás nyújtásához, egyúttal megerősítette, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés maradéktalan teljesítésével elveszíti elállási jogát.

11. Bírói illetékesség helye / Alkalmazandó jog

11.1. A regisztrált kereskedőkkel, jogi vagy közjogi személlyel fennálló üzleti kapcsolatból eredő mindennemű jogvita esetében a kizárólagos bírói illetékesség helye a vintrica székhelye. A vintrica jogosult az igényeit az ügyfél általános illetékességi helye szerinti bíróságok előtt is érvényesíteni. A fogyasztókra a törvényes illetékességi szabályozások vonatkoznak. A teljesítés helye Klosterlechfeld, Németország.

11.2. A 11.1. pontban meghatározott bírói illetékesség helye akkor is alkalmazandó, ha az ügyfél nem rendelkezik általános németországi bírói illetékességi hellyel, a szerződés megkötését követően lakhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét áthelyezi Németországból, illetve amennyiben a lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye a kereset benyújtásának időpontjában nem ismert.

11.3. A szerződő felek közötti szerződéses jogviszonyra kizárólag a német jog alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával.

12. Záró rendelkezések

12.1. Az ügyfél és a vintrica közötti szerződés kiegészítéseihez és módosításaihoz írásbeli forma szükséges. A szóbeli mellékmegállapodások nem tekintendők létrejöttnek.

12.2. Amennyiben a jelen feltételek egy vagy több pontja részben vagy egészben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, akkor ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

13. Peren kívüli vitarendezés

A vitarendezéssel kapcsolatos információk az online vitarendezésről szóló rendelet 14. cikkének (1) bekezdése értelmében:

Az Európai Bizottság egy platformot biztosít a bíróságon kívüli online vitarendezés számára (OVR-platform), amely a www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm címen érhető el. A vintrica  e-mail címét az impresszumunkban találhatja meg. A vintrica nem köteles és nem is hajlandó részt venni egy fogyasztói vitarendezési fórum előtti vitarendezési eljárásban.