Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Obecné poznámky

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují podrobné informace o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, na jejichž základě se můžete osobně identifikovat. Při zpracování vašich údajů přísně dodržujeme právní předpisy, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"), a klademe velký důraz na to, aby vaše návštěva našich webových stránek byla naprosto bezpečná.

Odpovědný orgán

Za shromažďování a zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je podle zákona o ochraně osobních údajů odpovědný:

Název: barely digital GmbH & Co. KG
Zastoupená: Tobias Hübner, Jan Kofoet, výkonný ředitel
Ulice, číslo domu: Konrad-Adenauer-Str. 8
PSČ, obec: 86836 Klosterlechfeld
Země: Německo
E-mail: service@vintrica.com
Tel.: +420 910 920 955
Webové stránky: www.vintrica.com, www.hu-vignette.com, www.ch-vignette.com, www.si-vignette.com, www.cze-vignette.com, www.sk-vignette.com, www.bg-vignette.com.

Přístupová data (soubory protokolu serveru)

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky shromažďujeme a ukládáme do tzv. protokolových souborů serveru přístupové údaje, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

- Typ a verze prohlížeče v počítači

- Operační systém používaný v počítači

- URL odkazu (zdroj/odkaz, ze kterého jste přišli na naše webové stránky)

- Datum a čas požadavku serveru

- IP adresu, kterou váš počítač aktuálně používá (případně v anonymizované podobě).

Zpravidla není možné, abychom uváděli osobní reference, ani to není naším záměrem. Zpracování těchto údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Hosting / Síť pro doručování obsahu

Amazon Cloudfront

Pro zvýšení bezpečnosti a rychlosti doručování našich webových stránek používáme síť pro doručování obsahu (CDN) Amazon CloudFront od společnosti Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (AWS). To odpovídá našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). CDN je síť serverů rozmístěných po celém světě, která dokáže uživateli webové stránky doručit optimalizovaný obsah. Za tímto účelem může společnost AWS zpracovávat osobní údaje v souborech protokolu serveru. Srovnejte prosím vysvětlení v části "Přístupové údaje".

Společnost AWS je příjemcem vašich osobních údajů a vystupuje pro nás jako zpracovatel. To odpovídá našemu oprávněnému zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR, abychom sami neprovozovali síť pro doručování obsahu.

Máte právo vznést námitku proti zpracování. O tom, zda je námitka úspěšná, je třeba rozhodnout v rámci vyvažování zájmů.

Zpracování údajů poskytnutých podle tohoto oddílu není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Bez zpracování není zaručena funkčnost webových stránek.

Společnost AWS bude vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou pro popsané účely.

Další informace o tom, jak vznést námitku a odstranit své údaje z AWS, najdete na adrese: https://aws.amazon.com/de/compliance/gdpr-center/

Společnost AWS zavedla opatření pro zajištění souladu s předpisy pro mezinárodní přenosy dat. Vztahují se na všechny globální činnosti, při nichž AWS zpracovává osobní údaje osob v EU. Tato opatření vycházejí ze standardních smluvních doložek EU (SCC). Další informace naleznete na adrese: https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf.

Společnost Amazon Web Services Inc. se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Soubory cookie

- Pro zatraktivnění návštěvy našich webových stránek a umožnění používání určitých funkcí používáme tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítačového systému.

- Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali, se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Ukládání souborů cookie je naším oprávněným zájmem pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popsány odděleně.

- Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "soubory cookie relace". Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

- Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Nástroje pro analýzu webu a reklamu

Google Analytics

Naše webové stránky používají službu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google").

Služba Google Analytics používá tzv. "cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas, který jste udělili prostřednictvím nástroje pro souhlas se soubory cookie v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google před odesláním do USA zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zpracování úloh

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů.

Doba skladování

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou spojeny se soubory cookie, identifikátory uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android), jsou po 14 měsících anonymizovány nebo odstraněny. Podrobné informace o tomto tématu naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=cs

Námitka proti shromažďování údajů

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem a který deaktivuje službu Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. Pokud soubory cookie ve svém počítači vymažete, musíte soubor cookie opt-out nastavit znovu.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Další informace o ochraně údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

TrackJS

Naše webové stránky využívají služby společnosti TrackJS LLC. ("TrackJS") k analýze technických chyb při používání našich webových stránek. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů TrackJS: https://trackjs.com/privacy/.

Hotjar

Službu Hotjar používáme k lepšímu pochopení potřeb našich uživatelů a k optimalizaci nabídky a zkušeností na těchto webových stránkách. Technologie Hotjar nám umožňuje lépe porozumět zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času stráví na kterých stránkách, na které odkazy kliknou, co se jim líbí a nelíbí atd.) a pomáhá nám přizpůsobit naši nabídku zpětné vazbě našich uživatelů. Hotjar používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich zařízení, zejména IP adresu zařízení (shromažďuje se a ukládá pouze anonymně během vašeho používání webových stránek), velikost obrazovky, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o používaném prohlížeči, polohu (pouze země), preferovaný jazyk pro prohlížení našich webových stránek. Společnost Hotjar ukládá tyto informace naším jménem do pseudonymizovaného profilu uživatele. Společnost Hotjar má smluvně zakázáno prodávat údaje shromážděné naším jménem.

Další informace naleznete v části "o aplikaci Hotjar" na stránce nápovědy aplikace Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

targeting360

Soubory cookie jsou na našich webových stránkách používány pro cílené reklamní kampaně společnosti targeting360 GmbH, Gredinger Str. 24a, 90453 Norimberk, Německo. K tomuto účelu se používá technologie adservingu společnosti NEORY GmbH, Dortmund. Za stejným účelem může targeting360 GmbH načítat také technologie od poskytovatelů Adform, Adition, Google nebo The Trade Desk. Tyto technologie mohou za tímto účelem nastavit další soubory cookie.

Účelem retargetingu je možnost zobrazovat návštěvníkům našich webových stránek zájmově orientovanou reklamu na webových stránkách partnerů v reklamní síti.

Při návštěvě našich webových stránek a po udělení souhlasu uloží použitá technologie do prohlížeče v koncovém zařízení, které používáte, soubor cookie s jedinečným identifikátorem (cookie ID). Pokud je soubor cookie uložený v prohlížeči s tímto ID přečten na partnerské stránce, může být vaše zařízení rozpoznáno. Na partnerské stránce se vám pak mohou zobrazovat reklamy, které se vztahují například k obsahu, který jste dříve navštívili na našich webových stránkách.

Aby se vám skutečně zobrazovaly pouze reklamy, které odpovídají vašim zájmům, vytváří se profil používání analýzou dat, která se při interakci s webovými stránkami přenášejí z vašeho koncového zařízení na požadovaný server. Vaše IP adresa zaznamenaná v tomto procesu je anonymizována zkrácením a hashováním hned na začátku zpracování. Pro profil používání se používá také ID souboru cookie, přibližná poloha podle zkrácené IP adresy, poskytovatel internetu, rychlost přístupu, technické informace o použitém prohlížeči a koncovém zařízení, operační systém, preferované jazyky podle nastavení prohlížeče, odkaz HTTP a datum a čas požadavku na server. Takto zpracované pseudonymizované údaje vám nelze bez dalšího přiřadit. Úspěšnost reklamy se rovněž vypočítává na základě pseudonymizovaných údajů, aniž by bylo možné identifikovat konkrétní osobu.

Právním základem pro použití zde používaných souborů cookie a následné zpracování je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování výše uvedených údajů na základě vašeho souhlasu a další používání souborů cookie používaných k tomuto účelu můžete ukončit uplatněním práva na odvolání nebo námitku pod následujícím odkazem: https://ad.ad-srv.net/privacy/kdb0xdq3ls8m/

Správce značek Google

Naše webové stránky používají Google Tag Manager od poskytovatele Google. Google Tag Manager je řešení, pomocí kterého mohou obchodníci spravovat značky webových stránek prostřednictvím rozhraní. Nástroj, který implementuje značky, je doménou bez souborů cookie a neukládá žádné osobní údaje. Nástroj se stará o spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat data. Správce značek Google k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí nástroje Google Tag Manager.

Reklamy Google a sledování konverzí Google

Naše webové stránky používají Google Ads (dříve Google AdWords). Google Ads je online reklamní program poskytovatele Google.

Google Ads nám umožňuje upozornit na naše nabídky pomocí reklamních médií na externích webových stránkách a zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. To nám pomáhá zobrazovat vám reklamu, která vás zajímá, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější a abychom dosáhli spravedlivého výpočtu nákladů na reklamu.

V rámci Google Ads používáme tzv. sledování konverzí. Reklamní materiály jsou doručovány společností Google prostřednictvím takzvaných "AdServerů". K tomuto účelu používáme takzvané soubory cookie AdServer, které mohou být použity k měření určitých parametrů pro měření úspěšnosti, jako je zobrazení reklam nebo kliknutí uživatelů. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů. Tyto soubory cookie umožňují společnosti Google rozpoznat váš webový prohlížeč. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek v době, kdy platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že jste klikli na konkrétní reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku.

Každý klient služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků společnosti Ads. Jako analytické hodnoty souboru cookie se obvykle ukládají tyto informace: jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na jedno umístění (frekvence), poslední zobrazení (důležité pro konverze po zobrazení), informace o odhlášení (označení, že si uživatel již nepřeje být oslovován). Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služeb Ads, kteří se přihlásili ke sledování konverzí. Zadavatelé reklam se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že snadno deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí společnosti Google ve svém internetovém prohlížeči v uživatelském nastavení. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Agregace shromážděných údajů ve vašem účtu Google je založena výhradně na vašem souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat u společnosti Google (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). V případě procesů shromažďování údajů, které nejsou sloučeny ve vašem účtu Google (např. proto, že nemáte účet Google nebo jste proti sloučení vznesli námitku), je shromažďování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že máme zájem na anonymizované analýze návštěvníků našich webových stránek pro reklamní účely s cílem optimalizovat naši webovou nabídku i naši reklamu.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

Microsoft Advertising (dříve Bing Ads)

Tyto webové stránky používají reklamu společnosti Microsoft. Jedná se o sledovací a reklamní službu využívající soubory cookie a webové signály poskytované společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Spojené státy americké. Soubor cookie je aktivován po dobu maximálně 1 roku a 25 dnů.

Účelem shromažďování a zpracování údajů je reklama a sledování konverzí. Následující kategorie (osobních) údajů, které mohou být shromažďovány a analyzovány v rámci služby: Jazyk prohlížeče, Kliknuté reklamy, Digitální podpis, GUID generovaný značkou UET, IP adresa, Microsoft click ID, Microsoft cookie, Název stránky, Odkazující URL, Hloubka barev obrazovky, Rozlišení obrazovky, Značka UET ID, Doba načtení stránky, Přístup k vydavateli/URL.

Zpracování probíhá v Evropské unii, ale může být předáno i do třetích zemí. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet údaje mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů.

Pokud jsou údaje předávány do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky nápravy. Společnost Microsoft navíc schválila standardní doložky o ochraně údajů v podmínkách používání jako záruku odpovídající úrovně ochrany údajů.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft najdete na tomto odkazu: https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-EU-Model-Clauses?view=o365-worldwide

Poskytovatel třetí strany

CM.com

K zasílání potvrzovacích SMS zpráv zákazníkovi na výslovné přání zákazníka používáme CM.com. V takovém případě se telefonní číslo a obsah zprávy přenášejí nizozemskému poskytovateli CM.com. Za to je zodpovědná společnost CM. com Netherlands B.V. Konijnenberg 30, 4825 BD Breda, Nizozemsko. Další informace týkající se používání D aten naleznete na adrese https://www.cm.com/en-gb/app/legal/cmcom-legal/.

LetterXpress

K odesílání dopisů využívá naše webová stránka službu LetterXpress. Údaje potřebné pro tento proces jsou předávány tomuto poskytovateli. Za nakládání s těmito údaji odpovídá společnost A&O Fischer GmbH & Co KG, Maybachstraße 9, 21423 Winsen (Luhe), Německo. Další informace najdete na této adrese: https://www.letterxpress.de/ueber-uns/datenschutz

Státní Fond Dopravní Infrastruktury

V rámci procesu registrace pro českou dálniční známku pro vozidla registrovaná v České republice, automaticky předáváme SPZ vozidla, kterou jste zadali během online procesu, "Státnímu fondu dopravní infrastruktury" se sídlem na Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, Česká republika. Cílem tohoto přenosu dat je ověřit, zda zadaná SPZ existuje a zjistit, jakým typem pohonu disponuje dané vozidlo. Získané informace využíváme výhradně k určení správné kategorie dálniční známky pro vaše vozidlo. Tato data jsou uchovávána po dobu trvání registračního procesu a do vypršení platnosti známky. Naším cílem je tímto procesem zabezpečit efektivní a správné určení odpovídající kategorie dálniční známky a dodržení právních předpisů. Více informací získáte na: https://edalnice.cz/gdpr-a-osobni-udaje/index.html

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou předané údaje včetně vašich kontaktních údajů uloženy, abychom mohli zpracovat váš dotaz nebo abychom vám byli k dispozici pro případné další dotazy. Tyto údaje nebudou předány bez vašeho souhlasu.

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro odvolání stačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo dokud již nebude nutné údaje ukládat. Závazná právní ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Účet zákazníka

Pokud si založíte zákaznický účet, souhlasíte s tím, že budou uloženy vaše inventární údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa , a také vaše údaje o používání (uživatelské jméno, heslo). To vám umožní objednávat u nás pomocí vaší e-mailové adresy a osobního hesla.

Přihlášení se k odběru našeho e-mailového newsletteru

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru e-mail , budeme vám pravidelně zasílat informace o našich novinkách a nabídkách. Pro zasílání newsletteru je vyžadována pouze vaše e-mailová adresa. Poskytnutí jakýchkoli dalších údajů je dobrovolné a bude použito k vašemu osobnímu oslovení. Pro zasílání newsletteru používáme tzv. double opt-in postup. To znamená, že vám budeme zasílat newsletter na e-mail pouze v případě, že jste výslovně potvrdili, že se zasíláním newsletterů souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení, že si přejete dostávat budoucí zpravodaje, a to kliknutím na příslušný odkaz. Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později sledovat váš souhlas a případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru newsletteru, používáme výhradně za účelem reklamního oslovení prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru nebo zasláním příslušné zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku. Po odhlášení z odběru bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho seznamu pro rozesílání newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít vaše údaje způsobem, který jde nad tento rámec a je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

Online platby

Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte zboží nebo služby, je pro splnění smlouvy nezbytné, abyste poskytli své osobní údaje, které jsou nezbytné pro zpracování vaší objednávky. Povinné údaje potřebné pro zpracování smlouvy jsou označeny zvlášť. V závislosti na zvoleném způsobu platby budou údaje potřebné pro zpracování platby předány příslušným poskytovatelům platebních služeb. Zpracování vašich údajů se provádí na právním základě čl. 6 odst. 1, písm. b), věty první GDPR.

American Express

Na našich webových stránkách používáme službu American Express. Poskytovatelem služeb je společnost American Express. Společnost odpovědná za evropský region je American Express Europe S.A., Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Španělsko.

Zpracování údajů provádí v zásadě společnost American Express. To může vést k tomu, že údaje nebudou zpracovávány a ukládány anonymně. Vládní orgány USA mohou mít navíc přístup k individuálním údajům. Je také možné, že tyto údaje mohou být propojeny s údaji z jiných služeb American Express, u kterých máte uživatelský účet.

Více informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím společnosti American Express najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese. https://www.americanexpress.com/cz-cz/spolecnost/pravni/centrum-ochrany-osobnich-udaju/prohlasen-o-ochrane-soukromi/.

Apple Pay

Na našich webových stránkách používáme službu Apple Pay pro online platební procesy. Poskytovatelem služby je americká společnost Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.

Zpracování dat provádí v podstatě Apple Pay. To může vést k tomu, že údaje nebudou zpracovávány a uloženy anonymně. Vládní orgány USA mohou mít navíc přístup k individuálním údajům. Může se také stát, že tyto údaje budou propojeny s údaji z případných dalších služeb Apple, u kterých máte uživatelský účet.

Další informace o údajích zpracovávaných prostřednictvím Apple Pay najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese. https://www.apple.com/legal/privacy/cz/.

Discover

Na našich webových stránkách používáme poskytovatele platebního systému Discover. Poskytovatelem služeb je americká společnost Discover Financial Services, 2500 Lake Cook Rd, Riverwoods, IL 60015, USA.

Zpracování dat provádí v podstatě společnost Discover. To může vést k tomu, že údaje nebudou zpracovány a uloženy anonymně. Vládní orgány USA mohou mít navíc přístup k individuálním údajům. Je také možné, že tyto údaje mohou být propojeny s údaji z jiných služeb Discover, u kterých máte uživatelský účet.

Více informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím služby Discover naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese. https://www.discover.com/privacy-statement/eu-data.html.

giropay

Na našich webových stránkách používáme poskytovatele online plateb giropay. Poskytovatelem služeb je německá společnost paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo. Více informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím služby giropay naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na stránce https://www.giropay.de/agb/index.html.

Google Pay

Na našich webových stránkách používáme online platební službu Google Pay. Poskytovatelem služeb je americká společnost Google Inc. Pro evropskou oblast je za všechny služby Google odpovědná společnost Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko.

Zpracování údajů provádí v zásadě služba Google Pay. To může vést k tomu, že údaje nebudou zpracovány a uloženy anonymně. Vládní orgány USA mohou mít navíc přístup k jednotlivým údajům. Je také možné, že tyto údaje mohou být propojeny s údaji z jiných služeb Google, u kterých máte uživatelský účet.

Více informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím služby Google Pay najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese. https://policies.google.com/privacy.

Mastercard/Maestro

Na našich webových stránkách používáme poskytovatele platebních služeb Mastercard. Poskytovatelem služeb je americká společnost Mastercard Inc. Společnost odpovědná za evropský region je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgie.

Zpracování údajů provádí v zásadě společnost Mastercard. To může vést k tomu, že údaje nebudou zpracovány a uloženy anonymně. Vládní orgány USA mohou mít navíc přístup k individuálním údajům. Může se také stát, že tyto údaje budou propojeny s údaji z případných dalších služeb Mastercard, u kterých máte uživatelský účet.

Více informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím karty Mastercard naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese. https://www.mastercard.cz/cs-cz/osatni/globalni-zasady-ochrany-osobnich-udaju.html.

PayPal

Na našich webových stránkách používáme online platební službu PayPal. Poskytovatelem služeb je americká společnost PayPal Inc. Za evropský region odpovídá společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Zpracování údajů provádí v zásadě společnost PayPal. To může vést k tomu, že údaje nebudou zpracovávány a uloženy anonymně. Vládní orgány USA mohou mít navíc přístup k individuálním údajům. Může se také stát, že tyto údaje budou propojeny s údaji z jiných služeb PayPal, kde máte uživatelský účet.

Více informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím služby PayPal naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese. https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Visa/VPay

Na našich webových stránkách nabízíme platby kartou Visa. Poskytovatelem služeb je americká společnost Visa Inc. Společnost odpovědná za evropský region je Visa Europe Services Inc, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Spojené království.

Zpracování dat provádí společnost Visa. To může vést k tomu, že údaje nebudou zpracovávány a uloženy anonymně. Vládní orgány USA mohou mít navíc přístup k individuálním údajům. Může se také stát, že tyto údaje budou propojeny s údaji z případných dalších služeb Visa, kde máte uživatelský účet.

Více informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím služby Visa najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Blik

Na našich webových stránkách nabízíme platby prostřednictvím polského platebního systému Blik pro bankovní převod. Po výběru Blik na našich webových stránkách musíte do platebního formuláře zadat bezpečný kód Blik.

Tento jedinečný šestimístný kód obdržíte z bankovní aplikace a zadáte jej na stránce pokladny. Tím se transakce propojí se správnou bankovní aplikací. Platnost kódu blik vyprší za 120 sekund.

Jakmile vyberete možnost " Pay", Blik odešle push oznámení do vaší bankovní aplikace.

Aby platba proběhla, musíte ji do 45 sekund autorizovat v jeho bankovní aplikaci.

Další informace o zpracování osobních údajů společností Blik naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Polski Standard Płatności sp. z o.o.. , Varšava (00-718), ul. Czerniakowska 87A, Polsko.

iDEAL, Bancontact

iDEAL, Bancontact Zákazníci s účtem u nizozemské banky mohou platit pomocí iDEAL. Zákazníci, kteří mají kartu Bancontact u zúčastněné belgické banky, mohou platit pomocí Bancontact. Pokud si jako platební metodu zvolíte iDEAL, budete potřebovat účet a přístup k online bankovnictví u některé ze zúčastněných nizozemských bank. Pokud si jako platební metodu zvolíte Bancontact, potřebujete pouze bankovní účet u belgické banky a chytrý telefon nebo čtečku karet.

Pokud zvolíte iDEAL nebo Bancontact, budete na konci procesu objednávky přesměrováni na platební stránku vaší banky. Zde můžete provést převod platby jako obvykle. Po dokončení transakce budete přesměrováni zpět na webové stránky provozovatele.

Při výběru těchto platebních metod obdrží provozovatel pouze informaci o tom, zda byla platba úspěšná, či nikoli.

Další informace o zpracování osobních údajů společností iDEAL naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Currence B.V., Gustav Mahlerplein 33-35, Amsterdam, Noord-Holland 1082 MS, Nizozemsko. Další informace o zpracování osobních údajů společností Bancontact naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Bancontact Payconiq Company NV/SA, Rue d'Arlon 82, 1040-Brussels, Belgie.

GiroPay

Pro platbu prostřednictvím GiroPay je nutný přístup k internetovému bankovnictví zúčastněné banky. Pokud zvolíte GiroPay , budete na konci procesu objednávky přesměrováni na online portál společnosti Paydirekt GmbH nebo secupay AG. Zde se můžete přihlásit do svého internetového bankovnictví a iniciovat platbu na náš účet. To vyžaduje zadání přístupových údajů pro internetové bankovnictví. Další informace o zpracování osobních údajů společností GiroPay naleznete v předpisech o ochraně osobních údajů společnosti Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo. Další informace o zpracování osobních údajů společností Giropay naleznete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti secupay AG, Goethestraße 6,01896 Pulsnitz, Německo.

EPS

Pro platbu prostřednictvím EPS je nutný přístup k internetovému bankovnictví zúčastněné banky. Pokud zvolíte EPS, budete na konci procesu objednávky přesměrováni na online portál společnosti PSA Payment Services Austria GmbH. Zde se můžete přihlásit do svého internetového bankovnictví a iniciovat platbu na náš účet. To vyžaduje zadání přístupových údajů pro internetové bankovnictví. Další informace o zpracování osobních údajů společností EPS naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2, 1200 Vídeň, Rakousko.

JCB

Na našich webových stránkách používáme poskytovatele platebních služeb JCB. Poskytovatelem služeb je japonská společnost JCB International Ltd. Společnost odpovědná za evropský region je JCB International (Europe) Ltd Frankfurt Branch (dále jen "JCB"), Messeturm 10. OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt, Německo.

Zpracování údajů provádí v zásadě společnost JCB. To může vést k tomu, že údaje nebudou zpracovávány a ukládány anonymně. Kromě toho mohou mít japonské vládní orgány přístup k individuálním údajům. Může se také stát, že tyto údaje budou propojeny s údaji z případných dalších služeb JCB, kde máte uživatelský účet.

Více informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím karty Mastercard naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na https://www.global.jcb/en/about-us/policy/privacy/.

Cartes Bencaire

Na našich webových stránkách používáme poskytovatele platebních služeb Cartes Bencaire. Poskytovatelem služby je francouzská společnost Groupement d 'Intérêt économique Cartes Bancaires CB, 151 Bis Rue Saint-Honoré 75001 Paris, Francie (dále jen "CB").

Zpracování dat provádí CB. To může vést k tomu, že údaje nebudou zpracovávány a uloženy anonymně. Kromě toho mohou mít francouzské státní orgány přístup k individuálním údajům. Může se také stát, že tyto údaje budou propojeny s údaji z případných dalších služeb CB, kde máte uživatelský účet.

Další informace o údajích zpracovávaných prostřednictvím CB naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.cartes-bancaires.com/protegezvosdonnees/.

Odměňování v rámci Unie

Na našich webových stránkách používáme poskytovatele platebních služeb Union Pay. Poskytovatelem služby je čínská společnost UnionPay International Co., Ltd (dále jen UnionPay). Pro evropský region je odpovědnou společnost UnionPay International Co., Ltd. , budova B, Poly Plaza, No.6 Dongfang Road, Pudong New District, Šanghaj, Čína.

Zpracování údajů provádí v zásadě společnost UnionPay. To může vést k tomu, že údaje nebudou zpracovávány a uloženy anonymně. Kromě toho mohou mít čínské státní orgány přístup k individuálním údajům. Může se také stát, že tyto údaje budou propojeny s údaji z případných dalších služeb UnionPay, kde máte uživatelský účet.

Více informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím UnionPay naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese. https://www.cartes-bancaires.com/protegezvosdonnees/.

Diners

Na našich webových stránkách používáme poskytovatele platebních služeb Diners. Poskytovatelem služby je rakouská společnost Card Complete Service Bank AG. Za evropský region odpovídá společnost Card Complete Service Bank AG, Lassallestraße 3, 1020 Vídeň, Rakousko.

Elektronický bankovní převod Finsko

Poté, co se rozhodnete platit prostřednictvím Online Banking Finland, budete přesměrováni na platební stránku hostovanou poskytovatelem třetí strany , kde se zobrazí seznam dostupných bank.

Vyberete svou banku a budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů k internetovému bankovnictví a ověření, jako byste se přihlašovali ke svému bankovnímu účtu online.

Vyberou si účet, z něhož chtějí platbu provést, a jsou vyzváni k zadání jedinečného kódu pro potvrzení platby.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět na naše webové stránky nebo do aplikace.

Další informace o zpracování osobních údajů společností JCB naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti JCB International (Europe) Ltd Frankfurt Branch, Messeturm 10th OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt, Německo.

Používání a zveřejňování údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete např. při objednávce nebo e-mailem (např. vaše jméno a adresu nebo e-mailovou adresu), nebudeme prodávat třetím stranám ani jinak uvádět na trh. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely korespondence s vámi a pouze pro účely, pro které jste nám je poskytli. Za účelem zpracování plateb předáváme vaše platební údaje úvěrové instituci, která je platbou pověřena.


Údaje, které se automaticky shromažďují při návštěvě našich webových stránek, se používají pouze pro výše uvedené účely. Tyto údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu.

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, pokud k tomu nemáme zákonnou povinnost nebo pokud jste nám k tomu nedali předchozí souhlas.

Šifrování SSL nebo TLS

Naše webové stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Doba skladování

Osobní údaje, které nám byly sděleny prostřednictvím našich webových stránek, jsou uchovávány pouze do doby, než je splněn účel, pro který nám byly svěřeny. Pokud je třeba dodržet lhůty pro uchovávání údajů podle obchodního a daňového práva, může být doba uchovávání některých údajů až 10 let.

Práva subjektů údajů

Pokud jde o osobní údaje, které se vás týkají, máte jako subjekt údajů vůči správci údajů v souladu s právními předpisy následující práva:

Právo na odstoupení od smlouvy

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, máte v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR právo svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Uložení údajů pro účely fakturace a účetnictví zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo na informace

Podle článku 15 GDPR máte právo požádat nás o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Pokud k takovému zpracování dochází, máte právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, o účelech zpracování, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, o plánované době uložení nebo kritériích pro stanovení doby uložení, o existenci práva na opravu, výmaz nebo přístup k vašim osobním údajům. kritéria pro určení doby uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, stížnost u dozorového úřadu, původ vašich údajů, pokud nebyly od vás shromážděny námi, existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování, které se vás týká, jakož i vaše právo být informován o tom, jaké záruky existují v souladu s čl. 46 GDPR, pokud jsou vaše údaje předávány do třetích zemí.

Právo na opravu

V souladu s článkem 16 GDPR máte právo kdykoli požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a/nebo doplnění neúplných údajů.

Právo na výmaz

Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů v souladu s článkem 17 GDPR, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. Odvoláte svůj souhlas, na němž bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ;
 3. vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
 4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému podléháme;
 6. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR;

Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo subjektu údajů znemožnilo nebo vážně ohrozilo dosažení účelů takového zpracování, nebo
  pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsme vaše osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je vymazat v souladu s výše uvedeným, podnikneme přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali správce údajů, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na vaše osobní údaje nebo jejich kopií či replikací, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování (zablokování) svých osobních údajů v souladu s čl. 18 GDPR. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

 1. Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
 2. Pokud zpracování vašich osobních údajů probíhalo / probíhá protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
 3. Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
 4. Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Právo na informace

Pokud jste vůči nám uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jsme povinni o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování informovat všechny příjemce, kterým byly vaše osobní údaje zpřístupněny, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V souladu s čl. 19 GDPR máte právo být na požádání informováni o těchto příjemcích.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

V souladu s článkem 22 GDPR máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování - které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká.

To neplatí, pokud rozhodnutí

 1. je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi,
 2. je povoleno právními předpisy Unie nebo členských států, které se na správce vztahují, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, nebo
 3. se provádí s vaším výslovným souhlasem.

Rozhodnutí v případech uvedených v písmenech a) až c) však nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, ledaže se použije čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a byla přijata vhodná opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

V případech uvedených v písmenech a) a c) podnikneme přiměřené kroky k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, včetně přinejmenším práva na zásah odpovědné osoby, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je prováděno pomocí automatizovaných procesů, máte podle čl. 20 GDPR právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci nebo požadovat jejich předání jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

Právo na námitku

Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z rovnováhy zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, najdete v tomto prohlášení o ochraně údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle čl.21 odst.1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje následně používány pro účely přímé reklamy (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti máte možnost bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací.

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu podle čl. 77 GDPR

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání se nedotýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Dozorový úřad, který je za nás odpovědný, je:

Bavorský zemský komisař pro ochranu údajů
PO Box 22 12 19
80502 Mnichov

Obchodní adresa:
Wagmüllerstraße 18
80538 Mnichov
Německo

Telefon: 089 212672-0
E-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Platnost a změna těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů budou platit od 6. prosince 2022. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Může to být nezbytné například pro splnění nových právních předpisů nebo pro zohlednění změn na našich webových stránkách nebo nových služeb na našich webových stránkách. Platí verze dostupná v době vaší návštěvy.

Pokud dojde ke změně těchto zásad ochrany osobních údajů, máme v úmyslu zveřejnit změny našich zásad ochrany osobních údajů na této stránce, abyste byli plně informováni o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme a za jakých okolností mohou být zveřejněny.