Registrovať e-známku

1 Vybrať e-známku
2 Poznávacia značka
3 Nákupný košík
4 E-mailová adresa
5 Prehľad a VOP
6 Zaplatiť a hotovo

Zvolená kategória vozidla:

Krajina: Slovinsko

2A: Osobné motorové vozidlá a karavany
Osobné vozidlá do 3,5 t s výškou nad prvou nápravou menšou ako 1,3 m alebo obytné prívesy do 3,5 t
Patria sem vozidlá s maximálnou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 t, ktorých výška nad prvou nápravou nepresahuje 1,3 m. Patrí sem väčšina osobných vozidiel, minivanov, SUV a pick-upov. Motocykle patria do mýtnej triedy 1. Obytné prívesy sú nezávislé od výšky nad prvou nápravou.

Vybrať e-známku:

1 týždeň
Táto elektronická diaľničná známka je platná 1 týždeň od začiatku platnosti.
17,75 US$
1 mesiac
Táto elektronická diaľničná známka je platná 1 mesiac od začiatku platnosti.
35,49 US$
1 rok
Táto elektronická diaľničná známka je platná 1 rok od začiatku platnosti.
125,33 US$
Zobrazené ceny vrát. ceny známky, vrát. servisného poplatku a vrát. zákonnej DPH