Kúpiť diaľničnú e-známku Maďarsko od vintrica

Kúpiť diaľničnú e-známku Maďarsko od vintrica

Vybrať vozidlo:

Osobné vozidlá
S maximálnou celkovou hmotnosťou 3,5 ta až 7 sedadlami
Ďalej
Motocykle
Výlučne motocykle
Ďalej
Osobné vozidlá / Nákladná doprava / RVS
S viac ako 7 sedadlami a až 9 sedadlami
Ďalej
Autobusy
S najmenej 10 sedadlami
Ďalej
Prívesy pre kategórie D2 a B2
Prívesy do 3,5 t
Ďalej