Registrácia elektronickej diaľničnej známky pre Slovinsko na stránke vintrica

Registrácia elektronickej diaľničnej známky pre Slovinsko na stránke vintrica

Vybrať vozidlo:

Motocykle
Stopa užšia ako 50 cm
Ďalej
Osobné motorové vozidlá a karavany
Osobné vozidlá do 3,5 t s výškou nad prvou nápravou menšou ako 1,3 m alebo obytné prívesy do 3,5 t
Ďalej
Transportéry
Celková hmotnosť do 3,5 t a výška nad prvou nápravou nad 1,3 m
Ďalej