Aвтоматско продолжување

Опуштете се – со нашиот сервис Вашата електронска вињета се продолжува од година во година.
Со автоматското продолжување на Вашата годишна вињета нема никогаш повеќе да го пропуштите датумот на истекот. Вашата годишна вињета автоматски и навремено се продолжува пред истекот, за уште една цела година.

Ваши бенефити од автоматското продолжување

Никогаш повеќе нема да заборавите да ја продолжите и избегнувате скапи казни за патарина.
Не сакате продолжување? Можете навремено да се откажете – без никаков ризик за Вас!
Секоја година автоматски ќе имате важечка годишна вињета.

Често поставувани прашања во врска со автоматското продолжување

Со автоматското продолжување, Вашата годишна вињета автоматски се продолжува секоја година. Оваа услуга е опционална и може дополнително да се резервира за време на регистрирањето на годишната вињета.
Автоматското продолжување можете да го откажете 2 дена пред доспевањето на следната давачка за годишна вињета. Доспевањето е секогаш 6 седмици пред истекот на Вашата годишна вињета. Откажувањето се прави онлајн во Вашата корисничка сметка.
За веќе постоечките годишни вињети без автоматско продолжување можете отпосле да ја активирате услугата на Вашата корисничка сметка. Штом ќе истече Вашата стара годишна вињета, ние истата ја продолжуваме автоматски.
Не, vintrica на своите корисници ексклузивно им ја нуди услугата за автоматско продолжување без доплата.