За Словенија регистрирајте електронската вињета со vintrica

За Словенија регистрирајте електронската вињета со vintrica

Избери возило:

Мотоцикли
Колосек потесен од 50 cm
Продолжи
Автомобили и приколки
Автомобили до 3,5 тони и висина над првата оска под 1,3 метри или приколки до 3,5 тони
Продолжи
Комбе
До 3,5 тони вкупна тежина и висина над првата оска над 1,3 метри
Продолжи