Регистрация на електронна винетка за Словения във vintrica

Регистрация на електронна винетка за Словения във vintrica

Избиране на превозно средство:

Мотоциклети
Следа под 50 cm
Напред
Леки автомобили и каравани
Леки автомобили с тегло до 3,5 т и височина над първата ос под 1,3 метра или каравани с тегло до 3,5 т.
Напред
Микробуси
Маса до 3,5 т и височина над първата ос над 1,3 метра.
Напред